Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. De manueel therapeut beschouwt het lichaam als één geheel en legt verbanden tussen verschillende delen en stelsels van je bewegingsapparaat.

Gesprek en functieonderzoek

Elke manueel therapeutische behandeling start met een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.). Zo achterhalen we of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt maar ook eventuele oorzaken van je klachten.

Individueel behandelingsplan

Vervolgens stellen we een behandelingsplan op jouw maat op. Tijdens de behandeling worden de gewrichten op een rustige, meestal pijnvrije, manier bewogen, binnen de normale bewegingsgrenzen van het gewricht (mobilisaties).

Soms wordt deze behandeling aangevuld met gedoseerde impulstechnieken (manipulaties). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoor je soms een knappend of krakend geluid maar ervaar je meestal geen pijn.

Vermijden is belangrijker dan genezen. We bekijken hoe we jouw klachten in de toekomst kunnen vermijden en geven eventueel een oefenprogramma mee.