Wat is een voorkeurshouding?
De toestand van de baby, waarbij deze in rugligging spontaan het hoofd of naar de rechterzijde of naar de linkerzijde gedraaid houdt, gedurende het merendeel van de tijd. De baby heeft het moeilijk om zijn hoofd te draaien over 180 graden.
Dit ontstaat in de eerste 3 à 4 levensmaanden.

Deze voorkeurshouding kan resulteren in een afvlakking van de schedel.
Deze afvlakking of plagiocephalometrie kan u hier laten meten. Er wordt een bandje rond het hoofd aangelegd waarna op basis van een markering van de oor- en neus-positie de ernst van de schedelafwijking bepaald kan worden en de evolutie ervan gemeten kan worden. Aan de hand van de uitkomst geven we jou gericht advies.

Bij deze baby’s wordt er gekeken wat het onderliggend probleem van de voorkeurshouding is bv. spierwerking of een functiestoornis van de nek. Afhankelijk van het probleem wordt de baby manueel behandeld en worden er gerichte adviezen en oefeningen gegeven om de voorkeurshouding te verminderen, alsook om de nekspieren te versterken. De behandeling van de voorkeurshouding start best zo vroeg mogelijk om latere klachten te voorkomen.

Deze foto’s zijn gehaald uit het wetenschappelijk artikel:
Het afgeplatte babyhoofd: meten van de afplatting en volgen van het beloop
Leo van Vlimmeren en Paul Helder, 2009