Psychomotoriek is een deeldomein van de kinesitherapie en is gericht op het kind in zijn geheel. ‘Psyche’ betekent geest en ‘motoriek’ betekent bewegen. Bewegen wordt als uitgangspunt genomen voor de therapie met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen.

Niet alle kinderen zijn even goed in alle vaardigheden. Sommige kinderen hebben moeite met de fijnmotorische vaardigheden. In de kleuterklas lukt het prikken of knippen niet zo vlot, ze kunnen niet puzzelen of tekenen en ook de eerste schrijfoefeningen lopen niet van een leien dakje. Of in de lagere school verloopt het schrijven houterig en kunnen ze het tempo niet aan.

Andere kinderen ervaren problemen in hun grove motoriek. Ze hebben een moeizame oog-hand coördinatie, lijken onhandig,…

Ook ruimtelijk visuele problemen kunnen een grote invloed hebben op schoolprestaties zoals spelling, rekenen en lezen. Deze kinderen hebben moeite met bijvoorbeeld het zien van verschillen, vormherkenning, van delen een geheel maken, visueel geheugen,…

Een ander voorkomend probleem waar op gewerkt wordt in de psychomotoriek zijn lateralisatie problemen. De samenwerking van de beide hersenhelften is onvoldoende. Wanneer de samenwerking tussen de beide hersenhelften goed is, kun je gebruik maken van de kwaliteiten van beide hersenhelften, waarbij ze elkaar aanvullen. Wanneer de samenwerking onvoldoende is, is het evenwicht in de functies van beide hersenhelften verstoord. Dit probleem wordt vaak gezien bij kinderen, die omkeringen maken, moeite hebben met links-rechts oriëntatie en problemen met de coördinatie tussen beide lichaamshelften.

Ook kunnen de executieve functies gestoord zijn zoals respons inhibitie (nadenken voordat je iets doet), switchen van aandacht, werkgeheugen, organiseren en plannen, probleemoplossend denken en zelfsturing.

Deze heeft uw kind allemaal nodig om een opdracht of een idee tot een goede uitwerking te brengen.

Voorbeelden van problemen:

  • Responsinhibitie: moeite om zijn/haar beurt af te wachten
  • Werkgeheugen: moeite met het onthouden van regels en stappenplannen
  • Volgehouden aandacht: In de klas vliegt vliegje voorbij en is afgeleid
  • Taakinitiatie: uitstellen huiswerk, niet naar bed willen
  • Planning: moet naar voetbaltraining (aankleden, voetbalkledij in tas, vertrekken, na de training pas douchen); legohuisje bouwen: hoe starten? Materiaal verzamelen, ondergrond bouwen, opbouwend werken…

We gaan samen met je kind aan de slag om zijn zwakke executieve functies te verbeteren en leren je kind zijn sterke executieve functies in te zetten om de zwakke te compenseren.

Bij de psychomotoriek wordt er altijd gestart met een uitgebreid vraaggesprek.

Dan zullen er gestandaardiseerde onderzoeken/testen afgenomen worden, afhankelijk van de hulpvraag, om de sterktes en zwaktes van jouw kind in kaart te brengen. Deze uitslag wordt in een verslag gegoten en besproken met de ouders in een advies gesprek.

Indien nodig kan daarna de therapie starten. Met gerichte oefeningen trachten we op het onderliggende probleem te werken. Door deze oefeningen zullen ook de schoolprestaties gaan verbeteren. Ook trachten we het kind een positieve ervaring te laten beleven en beter leren omgaan met zijn beperkingen. De therapie zorgt voor een positieve ontplooiing van de persoonlijkheid en het zelfbeeld van het kind.