Psychomotoriek is een deeldomein van de kinesitherapie en is gericht op het kind in zijn geheel. ‘Psyche’ betekent geest en ‘motoriek’ betekent bewegen. Bewegen wordt als uitgangspunt genomen voor de therapie met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen.

Niet alle kinderen zijn even goed in alle vaardigheden. Sommige kinderen hebben moeite met de fijnmotorische vaardigheden. In de kleuterklas lukt het prikken of knippen niet zo vlot, ze kunnen niet puzzelen of tekenen en ook de eerste schrijfoefeningen lopen niet van een leien dakje. Of in de lagere school verloopt het schrijven houterig en kunnen ze het tempo niet aan.

Andere kinderen ervaren problemen in hun grove motoriek. Ze hebben een moeizame oog-hand coördinatie, lijken onhandig,…

Ook ruimtelijk visuele problemen kunnen een grote invloed hebben op schoolprestaties zoals spelling, rekenen en lezen. Deze kinderen hebben moeite met bijvoorbeeld het zien van verschillen, vormherkenning, van delen een geheel maken, visueel geheugen,…

Een ander voorkomend probleem waar op gewerkt wordt in de psychomotoriek zijn lateralisatie problemen. De samenwerking van de beide hersenhelften is onvoldoende. Wanneer de samenwerking tussen de beide hersenhelften goed is, kun je gebruik maken van de kwaliteiten van beide hersenhelften, waarbij ze elkaar aanvullen. Wanneer de samenwerking onvoldoende is, is het evenwicht in de functies van beide hersenhelften verstoord. Dit probleem wordt vaak gezien bij kinderen, die omkeringen maken, moeite hebben met links-rechts oriëntatie en problemen met de coördinatie tussen beide lichaamshelften.

Bij de psychomotoriek wordt er altijd gestart met een uitgebreid vraaggesprek.

Dan zullen er gestandaardiseerde onderzoeken/testen afgenomen worden, afhankelijk van de hulpvraag, om de sterktes en zwaktes van jouw kind in kaart te brengen. Deze uitslag wordt in een verslag gegoten en besproken met de ouders in een advies gesprek.

Indien nodig kan daarna de therapie starten. Met gerichte oefeningen trachten we op het onderliggende probleem te werken. Door deze oefeningen zullen ook de schoolprestaties gaan verbeteren. Ook trachten we het kind een positieve ervaring de laten beleven en beter leren omgaan met zijn beperkingen. De therapie zorgt voor een positieve ontplooiing van de persoonlijkheid en het zelfbeeld van het kind.