Afspraak maken

Alle consultaties gebeuren uitsluitend na telefonische afspraak op 011/18 78 54.

Indien je een afspraak niet kan nakomen, gelieve zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen. Afspraken die niet 24 uur op voorhand telefonisch worden geannuleerd worden toch aangerekend.

Voor bijkomende informatie kan je steeds een e-mail sturen naar info@kinehommelheide.be.

Huisbezoeken

Ik ben ervan overtuigd dat een bezoek aan de praktijk belangrijk is voor een optimale behandeling. Hier hebben we de juiste voorzieningen om je zo goed mogelijk te helpen.
Huisbezoeken binnen een afstand van 4 km zijn echter mogelijk bij personen die, omwille van hun beperkingen of omstandigheden niet in de praktijk geraken. Hierbij is enige flexibiliteit qua tijdstip wel essentieel.

Tarieven

Er kan enkel gewerkt worden op voorschrift van een arts. Ik ben geconventioneerd en volg dus de tarieven van het RIZIV.

Bij de eerste behandeling wordt een voorschot gevraagd van 50 euro. De volledige betaling gebeurt na 5 of 9 behandelingen. Betalen kan via bancontact, cash of payconiq.

Je krijgt na betaling een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp’ , waarmee je een deel van de behandeling door je mutualiteit kan laten terugbetalen. Dit bedrag is afhankelijk van je sociaal statuut.

Meebrengen bij een eerste consultatie
  • Identiteitskaart
  • Klevertje van het ziekenfonds
  • Voorschrift van de arts
  • Verslagen en resultaten van onderzoeken die je reeds hebt ondergaan